ड्याडीले उनको कडा गधामा सानो स्लटलाई क्रूरतापूर्वक चुदाइदियो