शरारती अफगान आमाले अमेरिकी सेना केटालाई पछि पारिन्।